Deltidsstudium Teknisk fagskole innen bygg og anlegg

Prosjektet Kompetanseutvikling Namdal og Stjørdal fagskole har etablert et samarbeid og planlegger oppstart av deltidsstudium Teknisk fagskole, fagretning bygg og anlegg, med studiested Midtre Namdal.  Kontakt Skogmo Industripark for nærmere informasjon.   Ekstraordinær søknadsfrist:   11. juli  Info-ark_ fagskoleutdanning_2016  _2016  søknadsskjema