Framtidas byggeplass

Åpent fagseminar for alle som er interessert i utviklingstrekk innen bygg og anleggsbransjen.

13. september kl. 08.15-12.00

Sted:  Auditoriet ved Olav Duun vg skole

Programmet avsluttes med felles lunsj.  Påmelding for lunsj sendes til innen 7. sept til:  olav-duun.vgs@ntfk.no

Ingen deltakeravgift

Alle er velkommen !

Invitasjon Fagskoleseminar