Kompetanseutvikling Namdal

 Kompetanseutvikling Namdal

er et 2-årig prosjekt som startet våren 2015. Prosjekteiere er: Skogmo Industripark, Namsos næringsforening og Namsos industriforening.  Målet med prosjektet er å styrke konkurransekraft og nyskaping i Namdal gjennom økt satsing på kompetanse i bedriftene.

4 deltakere redigert

Deltakere på Kickoff-arrangment 2015, fra venstre:  Inger Kvitvang, PHARMAQ, Ove Løfsnes, AQS, Arnt Ove Amdal, Overhalla Betongbygg og Alexander Kjølstad, Smart Norway

Hovedtiltak

  • Etter- og videreutdanning
  • Kandidatproduksjon som er tilpasset næringslivets behov
  • Mobilisering for økt kompetanseutvikling innen bygg og anleggssektor.

Nasjonalt prosjekt

Næringsmiljøet i Midtre Namdal er 1 av 13 norske næringsmiljøer som ble valgt ut i 2015 til å gjennomføre «Kompetanseutvikling i regionale næringsmiljøer». Alle prosjekter skal etablere samarbeid med høyere utdanningsinstitusjoner, og Kompetanseutvikling Namdal har etablert samarbeid med  Nord Universitet.  Programmet «Kompetanseutvikling i regionale næringsmiljøer» administreres av Innovasjon Norge sentralt.