Strategi 2020

 

Skogmo Industripark har gjennomført en strategiprosess og utarbeidet en strategiplan fram mot 2020.

Se vår strategiplan:    Skogmo Industripark 2020

Straetgiplan 2020 (3)