Slik jobber vi

Masteroppgave mai 2015 (13)

Skogmo Industripark og bedriftene har høye ambisjoner og  skal være et ledende utviklingsmiljø i Trøndelag.  Vi har fire  fokusområder:

  • NETTVERK OG SAMARBEID

Vi jobber aktivt med nettverksbygging lokalt blant bedriftene og blant eksterne aktører som bidrar med kompetanse og er viktige samarbeidspartnere.

  • UTVIKLING

Vi initierer og utvikler prosjektideer sammen med bedriftene. Vi koordinerer utviklingsprosesser, skaffer ekstern kompetanse  og kan ta  oppdrag som prosjektleder for samarbeidsprosjekter.

  • KOMPETANSEUTVIKLING

Vi jobber kontinuerlig med kompetansetiltak for bedriftene, og legger stor vekt på at kompetanseutvikling er viktig for å være konkurransedyktig. Vi tilbyr alt fra korte  sertifiseringskurs til utdanningsprogram med studiepoeng.

  • KOMMUNIKASJON

Vi gjennomfører  felles profileringstiltak som  styrker et positivt omdømme for alle bedriftene.  Vi gjennomfører tiltak som styrker  intern og ekstern informasjon.

  • RÅDGIVNING

I tillegg til de fire fokusområdene tilbyr  vi  tjenester til enkeltbedrifter og utfører oppdrag  etter avtale.

  • MEDLEMSFORDELER

Last ned info her:  Medlemsfordeler