Kommunikasjon

 

Vi jobber med felles omdømmebygging.  Vi utvikler informasjonskanaler for ekstern og intern informasjon, slik at  ansatte i miljøet og eksterne aktører  skal være oppdatert på det som skjer i bedriftene.   Vi  legger til rette for å ta imot eksterne aktører som ønsker å besøke miljøet på Skogmo, og vi representerer felleskapet på eksterne arenaer . Vi har en aktiv dialog med media på vegne av alle bedriftene.

Marit Arnstad bedriftsbesøk sept 2014 008

Politikere på besøk ved Overhalla Hus; daglig leder Jomar Sagmo og stortingsrepr Marit Arnstad