Kompetanseutvikling

 

Kompetanseutvikling bidrar til vekst og konkurranseevne i bedriftene, og Skogmo Industripark skal bidra til at bedriftene har tilgang på relevant kompetanse. Kompetansetiltakene skreddersys etter bedriftenes behov, og det er sterk fokus på tilgjengelighet.  Vi utvikler nye samarbeidsmodeller med eksterne kompetansemiljø.

Lederprogram Lierne april 2014 gruppe redigert

Deltakere på studieprogrammet Praktisk ledelse 2014