Overhallafjøs

Overhallafjøs er et samarbeidskonsept med fire bedrifter;  GB-entreprenør, Skogmo Tre, Overhalla Betongbygg og Overhalla Hus.  Gjennom prosjektet som ble etablert i 2014 har de fire bedriftene,  utviklet et felles fjøskonsept og er nå leverandør av Overhallafjøs, et komplett bygg tilpasset alle I-mek leverandører.   De fire bedriftene samordner felles kompetanse og leverer komplette løsninger for landbruket.  De har solid erfaring fra oppføring av bygg innen landbruk, og samordner byggeprosessen, noe som bidrar til kortere byggetid og en arbeidsbesparende byggeprosess for kunden.

Gartland 2013 (18)