Utvikling

Vi initierer, koordinerer  og gjennomfører utviklingsprosjekter og utviklingsprosesser i bedriftene, med en eller flere bedrifter sammen. Vi bidrar til å etablere samarbeid med andre industrielle nettverk og FoU-miljøer. Vi er en pådriver for å realisere ideer og utvikle felles prosjekter. Vi koordinerer samarbeid med offentlige næringslivsaktører.

Passivhus ferdig juni 2013 (9)

FoU prosjekt med  utvikling av passivhus – et samarbeid mellom tre bedrifter i Skogmo Industripark og Overhalla kommune som kunde.